Okno cookies

WAŻNE! Ta strona używa cookies dla zapewnienia możliwie najwyższej jakości działań informacyjnych. Dzięki plikom cookies pozyskujemy statystyczne informacje na temat oglądalności serwisu oraz wiedzę o jego obszarach cieszących się szczególnym zainteresowaniem. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają nam lepiej wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom informacyjnym. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania oraz warunki dostępu do plików w przeglądarce na Twoim komputerze.
Akty prawne

Akty prawne dotyczące żeglugi śródlądowej:

 

 

Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1686

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1326

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1003

Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

M.P. 2011 nr 98 poz. 998

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2012

Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1538

Oświadczenie Rządowe z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r.

Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1537

Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r.

Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1424

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej

Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1423

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków

Dz.U. 2010 nr 115 poz. 772

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej

Dz.U. 2010 nr 110 poz. 731

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

Dz.U. 2010 nr 110 poz. 730

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej właściwych do przeprowadzania pomiaru statku i inspekcji technicznej statku

Dz.U. 2010 nr 108 poz. 704

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

Dz.U. 2010 nr 94 poz. 604

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej

Dz.U. 2010 nr 77 poz. 507

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności inspekcyjnych statków

Dz.U. 2010 nr 77 poz. 506

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu pomiaru statku

Dz.U. 2010 nr 77 poz. 505

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi na polskich śródlądowych drogach wodnych

Dz.U. 2010 nr 32 poz. 172

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich Unii Europejskiej

Dz.U. 2009 nr 110 poz. 916

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

Dz.U. 2009 nr 98 poz. 818

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym

M.P. 2009 nr 78 poz. 975

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o żegludze po Zalewie Wiślanym (Kaliningradskij zaliw), podpisana w Sopocie dnia 1 września 2009 r.

Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1057

Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Dz.U. 2008 nr 72 poz. 426

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji

Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1538

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1537

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wykazu państw, w których wydane świadectwa zdolności żeglugowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1536

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1238

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Dz.U. 2007 nr 174 poz. 1221

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

Dz.U. 2007 nr 123 poz. 846

Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

M.P. 2007 nr 82 poz. 875

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2008

Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1214

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

Dz.U. 2006 nr 149 poz. 1081

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie przeglądów technicznych statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji

Dz.U. 2006 nr 123 poz. 857

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej

M.P. 2006 nr 85 poz. 868

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2007

Dz.U. 2006 nr 21 poz. 162

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni

Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1543

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

Dz.U. 2005 nr 168 poz. 1407

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych

Dz.U. 2005 nr 85 poz. 726

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej

Dz.U. 2004 nr 258 poz. 2584

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających

Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2532

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej

Dz.U. 2004 nr 222 poz. 2256

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej

Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1939

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane świadectwa zdolności żeglugowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1938

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1849

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

Dz.U. 2004 nr 93 poz. 895

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2004 nr 88 poz. 839

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej

Dz.U. 2004 nr 87 poz. 836

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykorzystania środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej na realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny

Dz.U. 2004 nr 70 poz. 639

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

M.P. 2004 nr 49 poz. 851

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych w 2005 r.

Dz.U. 2004 nr 34 poz. 294

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach

Dz.U. 2004 nr 6 poz. 41

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2072

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych

Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2049

Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo przewozowe oraz ustawy o żegludze śródlądowej

Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1949

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej

Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1548

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej

Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1015

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej

Dz.U. 2003 nr 88 poz. 812

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia rocznych stawek jednostkowych oraz sposobu dokonywania wpłat do Funduszu Żeglugi Śródlądowej

Dz.U. 2003 nr 88 poz. 810

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej

Dz.U. 2003 nr 54 poz. 473

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów żeglugi śródlądowej

M.P. 2003 nr 51 poz. 806

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2003 r. w sprawie stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych w 2004 r.

Dz.U. 2003 nr 50 poz. 427

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

Dz.U. 2003 nr 39 poz. 340

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej

Dz.U. 2003 nr 26 poz. 227

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie formularza ewidencyjnego stosowanego w żegludze śródlądowej

Dz.U. 2003 nr 18 poz. 164

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji

Dz.U. 2003 nr 5 poz. 53

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie pilotażu na śródlądowych drogach wodnych

Dz.U. 2003 nr 4 poz. 40

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej.

Dz.U. 2003 nr 4 poz. 39

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi przez obce statki na polskich śródlądowych drogach wodnych

Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1786

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych.

Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1672

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.

Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1597

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1222

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia kategorii pracowników urzędów żeglugi śródlądowej uprawnionych do wykonywania zadań inspekcyjnych.

Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1221

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty w zakresie żeglugi śródlądowej uznawane są na zasadzie wzajemności przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1156

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej.

Dz.U. 2002 nr 77 poz. 695

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych.

Dz.U. 2002 nr 70 poz. 651

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie żeglarskiej książeczki pracy członka załogi statku żeglugi śródlądowej.

M.P. 2002 nr 38 poz. 603

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie określenia wzoru flagi służbowej i sposobu oznakowania statków inspekcyjnych urzędów żeglugi śródlądowej.

Dz.U. 2002 nr 34 poz. 316

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej w zakresie przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej.

Dz.U. 2002 nr 17 poz. 161

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych.

Dz.U. 2002 nr 8 poz. 69

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia dziennika pokładowego na statkach żeglugi śródlądowej.

Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1151

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granic wód, linii brzegu, urządzeń nad wodami oraz klas wód śródlądowych żeglownych.

Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 2001 nr 77 poz. 831

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

Dz.U. 2001 nr 34 poz. 402

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych towarów do eksploatacji statków morskich i jednostek żeglugi śródlądowej.

Dz.U. 2001 nr 5 poz. 43

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.

Dz.U. 2000 nr 54 poz. 651

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za przeprawy promowe na drogach publicznych.

Dz.U. 2000 nr 39 poz. 452

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego ilościowego na przewóz niektórych towarów do eksploatacji statków morskich i jednostek żeglugi śródlądowej.

Dz.U. 2000 nr 29 poz. 371

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów administracji żeglugi śródlądowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

Dz.U. 1998 nr 75 poz. 489

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu przesyłek towarowych.

Dz.U. 1998 nr 55 poz. 360

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości, handlowego statku morskiego lub statku żeglugi śródlądowej w postępowaniu upadłościowym.

Dz.U. 1996 nr 133 poz. 625

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych.

Dz.U. 1996 nr 82 poz. 381

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U. 1996 nr 18 poz. 86

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa.

Dz.U. 1995 nr 89 poz. 445

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.

Dz.U. 1995 nr 78 poz. 395

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych.

M.P. 1995 nr 68 poz. 769

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej.

M.P. 1995 nr 51 poz. 568

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 1995 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej.

M.P. 1995 nr 16 poz. 198

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1995 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych na niektóre czynności obrotu dewizowego dla podmiotów gospodarujących prowadzących działalność w zakresie transportu morskiego i śródlądowego, rybołówstwa morskiego oraz poszukiwawczo-wydobywczą na morzu.

Dz.U. 1994 nr 130 poz. 652

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa.

Dz.U. 1994 nr 98 poz. 477

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granic wód, linii brzegu, urządzeń nad wodami oraz klas wód śródlądowych żeglownych.

Dz.U. 1994 nr 44 poz. 175

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych.

Dz.U. 1993 nr 133 poz. 637

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.