Okno cookies

WAŻNE! Ta strona używa cookies dla zapewnienia możliwie najwyższej jakości działań informacyjnych. Dzięki plikom cookies pozyskujemy statystyczne informacje na temat oglądalności serwisu oraz wiedzę o jego obszarach cieszących się szczególnym zainteresowaniem. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają nam lepiej wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom informacyjnym. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania oraz warunki dostępu do plików w przeglądarce na Twoim komputerze.
Informacje o obowiązujących opłatach

Opłaty skarbowe

Podstawa prawna:   ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).Czynność

Opłata

Świadectwo uznania rzeczoznawcy technicznego statków żeglugi śródlądowej

10 zł

Poświadczenie własnoręczności podpisu

9 zł

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, kopii przez organ administracji ….

5 zł

Zaświadczenie o wpisie/wykreśleniu z rejestru polskich statków żeglugi śródlądowej

17 zł

Zaświadczenie o nie figurowaniu wpisu w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej o ustanowieniu na statku hipoteki morskiej lub zastawu

 

17 zł

Zaświadczenie o ustanowieniu na statku hipoteki morskiej

17 zł

Zaświadczenie o złomowaniu statku polskiego

17 zł

Zaświadczenie o przynależności statku do żeglugi reńskiej

17 zł

Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji kapitana żeglugi śródlądowej klasy A lub B

17 zł

Zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej o ustanowieniu na statku hipoteki morskiej lub zastawu

 

17 zł

Zaświadczenie tymczasowe o nabyciu kwalifikacji kapitana żeglugi śródlądowej

17 zł

Wydanie duplikatu zezwolenia, pozwolenia

24 zł

Rejestracja (legalizacja) dziennika pokładowego

26 zł

Zatwierdzenie przez dyrektora Urzędu instrukcji bezpieczeństwa statku oraz plan obrony

26 zł

Wydanie i legalizacja książki kontrolnej oleju

26 zł

Potwierdzenie wiarygodności danych na tabliczkach barek pchanych

26 zł

Zatwierdzenie przez dyrektora Urzędu kursu na uzyskanie świadectwa eksperta ADN

26 zł

Zezwolenie na przewóz specjalny

82 zł

Zezwolenie na pierwszeństwo przejścia statku przez śluzy

82 zł

Zezwolenie na organizację imprezy na wodzie

82 zł

Zezwolenie na zajmowanie stanowiska wyższego niż posiadany patent (świadectwo)

82 zł

Przedłużenie terminu ważności zezwolenia

50% stawki podstawowej

Uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego

523 zł

 

 

Opłaty za czynności urzędowe

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej  (Dz.U. 2013 poz. 1458 z późn. zm.). 

Czynność

Opłata

Uprawianie żeglugi obcymi statkami              

1. Za pozwolenie na uprawianie żeglugi obcym statkiem po polskich
   śródlądowych drogach wodnych:


  a) na jedną podróż           

100 zł

  b) na określony czas lub wielokrotne podróże    

200 zł

2. Za wtórnik pozwolenia                                                    

20 zł

Spełnienie wymogu zdolności zawodowej                                                            

1. Za zaświadczenie o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej             

30 zł

2. Za zaświadczenie o utracie zdolności zawodowej

30 zł

3. Za wtórnik zaświadczenia

15 zł

Rejestr administracyjny

1. Za wpis statku do rejestru:                         

   a) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku do 
      20m2                                         

40 zł

   b) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku
       powyżej 20m2                   

80 zł

   c) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku do
       20m2                                  

80 zł

   d) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku
       powyżej 20m2            

400 zł

2. Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze

15 zł

3. Za wtórnik karty rejestracyjnej           

20 zł

4. Za wyciąg lub odpis z rejestru               

15 zł

Rejestr statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji                            

1. Za wpis statku do rejestru                                                                       

60 zł

2. Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze                                                

15 zł

3. Za wtórnik dokumentu rejestracyjnego                                                      

15 zł

4. Za wyciąg lub odpis z rejestru                                                                

15 zł

Pomiar statku                                                                              

1. Za świadectwo pomiarowe:                                                   

   a) dla statku przeznaczonego do przewozu ładunków

150 zł

   b) dla statku nieprzeznaczonego do przewozu ładunków 100 zł

2. Za wtórnik świadectwa pomiarowego                   

60 zł

 Uwaga: Opłaty nie obejmują opłat za czynności związane z pomiarem statku.

 

Dokumenty bezpieczeństwa statku

1. Za świadectwo zdolności żeglugowej 25 zł

2. Za uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej

20 zł

3. Za przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej

15 zł

4. Za przedłużenie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej

15 zł

5. Za dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej

15 zł

6. Za dokonanie zmian w uproszczonym świadectwie zdolności żeglugowej

15 zł

7. Za wydanie zezwolenia na jednorazową podróż (opłata obejmuje dokonanie inspekcji) 200 zł

8. Za duplikat świadectwa zdolności żeglugowej

20 zł

9. Za duplikat uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej

20 zł

10. Za wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej

150 zł

11. Za wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej

100 zł

12. Za przedłużenie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

50 zł

13. Za dokonanie zmian we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej

25 zł

14. Za duplikat wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

50 zł

Kwalifikacje zawodowe

1. Za egzamin na patent

150 zł

2. Za egzamin na świadectwo            100 zł
3. Za patent             50 zł

4. Za świadectwo

25 zł

5. Za wtórnik patentu

40 zł

6. Za wtórnik świadectwa

20 zł

Żeglarska książeczka pracy

1. Za żeglarską książeczkę pracy

 30 zł

Pilotaż

1. Za świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu

  50 zł

2. Za uprawnienie pilotowe              50 zł
3. Za egzamin na pilota             100 zł

4. Za sprawdzian na świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu

 100 zł

5. Za wtórnik dokumentu z poz. 1 i 2              50 zł

 RIS

 1. Za wydanie dokumentu zgodności

 200 zł