Okno cookies

WAŻNE! Ta strona używa cookies dla zapewnienia możliwie najwyższej jakości działań informacyjnych. Dzięki plikom cookies pozyskujemy statystyczne informacje na temat oglądalności serwisu oraz wiedzę o jego obszarach cieszących się szczególnym zainteresowaniem. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają nam lepiej wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom informacyjnym. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania oraz warunki dostępu do plików w przeglądarce na Twoim komputerze.
Informacje o obowiązujących opłatach

Opłaty skarbowe

Podstawa prawna:   ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

 

Czynność

Opłata

Świadectwo uznania rzeczoznawcy technicznego statków żeglugi śródlądowej

10 zł

Poświadczenie własnoręczności podpisu

9 zł

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, kopii przez organ administracji ….

5 zł

Zaświadczenie o wpisie/wykreśleniu z rejestru polskich statków żeglugi śródlądowej

17 zł

Zaświadczenie o nie figurowaniu wpisu w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej o ustanowieniu na statku hipoteki morskiej lub zastawu

 

17 zł

Zaświadczenie o ustanowieniu na statku hipoteki morskiej

17 zł

Zaświadczenie o złomowaniu statku polskiego

17 zł

Zaświadczenie o przynależności statku do żeglugi reńskiej

17 zł

Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji kapitana żeglugi śródlądowej klasy A lub B

17 zł

Zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej o ustanowieniu na statku hipoteki morskiej lub zastawu

 

17 zł

Zaświadczenie tymczasowe o nabyciu kwalifikacji kapitana żeglugi śródlądowej

17 zł

Wydanie duplikatu zezwolenia, pozwolenia

24 zł

Rejestracja (legalizacja) dziennika pokładowego

26 zł

Zatwierdzenie przez dyrektora Urzędu instrukcji bezpieczeństwa statku oraz plan obrony

26 zł

Wydanie i legalizacja książki kontrolnej oleju

26 zł

Potwierdzenie wiarygodności danych na tabliczkach barek pchanych

26 zł

Zatwierdzenie przez dyrektora Urzędu kursu na uzyskanie świadectwa eksperta ADN

26 zł

Zezwolenie na przewóz specjalny

82 zł

Zezwolenie na pierwszeństwo przejścia statku przez śluzy

82 zł

Zezwolenie na organizację imprezy na wodzie

82 zł

Zezwolenie na zajmowanie stanowiska wyższego niż posiadany patent (świadectwo)

82 zł

Przedłużenie terminu ważności zezwolenia

50% stawki podstawowej

Uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego

523 zł

 

 

Opłaty gotówkowe

 

Podstaw prawna: Załącznik do Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej 

                             (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 z późn. zm.).

 

Czynność

Opłata

Wpis do rejestru  statku bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości do 20 m              

40 zł

Wpis do rejestru statku bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości powyżej 20 m2       

80 zł

Wpis do rejestru statku o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości do   20 m2              

80 zł

Wpis do rejestru statku o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości powyżej   20 m2     

400 zł

Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze                                                    

15 zł

Za wtórnik karty rejestracyjnej                                                               

20 zł

Za świadectwo zdolności żeglugowej                                                         

25 zł

Za uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej

20zł

Za przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej

15 zł

Za dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej

15 zł

Za wydanie zezwolenia na jednorazową podróż                          

200 zł

Za duplikat świadectwa zdolności żeglugowej                                         

20 zł

Za duplikat uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej                    

20 zł

Za wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej                                   

150 zł

Za wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej            

100 zł

Za przedłużenie wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej

50 zł

Za dokonanie zmian we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej             

25 zł

Za duplikat wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej               

50 zł

Za egzamin na patent                                                                              

150 zł

Za egzamin na świadectwo                                                                          

100 zł

Za patent                                                                                                      

50 zł

Za świadectwo                                                                                              

25 zł

Za wtórnik patentu                                                                                        

40 zł

Za wtórnik świadectwa                                                                                 

20 zł

Za żeglarską książeczkę pracy                                                    

30 zł

Za wyciąg lub odpis rejestru

15 zł

 


 

 Opłaty gotówkowe płatne w kasie Urzędu