Okno cookies

WAŻNE! Ta strona używa cookies dla zapewnienia możliwie najwyższej jakości działań informacyjnych. Dzięki plikom cookies pozyskujemy statystyczne informacje na temat oglądalności serwisu oraz wiedzę o jego obszarach cieszących się szczególnym zainteresowaniem. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają nam lepiej wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom informacyjnym. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania oraz warunki dostępu do plików w przeglądarce na Twoim komputerze.

Zamówienia publiczne

2018r.


Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018r.

 

08.05.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest  „Wykonanie i dostawa jednostki pływającej wraz z wyposażeniem o długości 9,0-10m".

Plik do pobrania

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

25.04.2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest  „Wykonanie i dostawa jednostki pływającej wraz z wyposażeniem o długości 9,0-10,0 m”.

Plik do pobrania

   Informacja z otwarcia ofert

 

17.04.2018

Dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest                                  „Wykonanie i dostawa jednostki pływającej wraz z wyposażeniem o długości 9,0-10,0 m”.


Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie nr 500084358-N-2018 dnia 17-04-2018r o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ - Termin składania ofert

  Zmiana SIWZ - Termin składania ofert

 

 

16.04.2018

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

                         "
Wykonanie i dostawa jednostki pływającej wraz z wyposażeniem o długości 9,0-10,0 m"


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 545389-N-2018 z dnia 16-04-2018r.

  Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

  SIWZ wraz z załącznikami UŻŚ KK

Załączniki do SIWZ dla wykonawców w wersji edytowalnej

  Załączniki dla wykonawców w wersji edytowalnej

  

11.04.2018

Zapytanie o szacownanie wartości zamówienia na zakup statku wraz z wyposażeniem.

Dokładny opis zapytania:

Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia

 

 

 

2017r.


28.12.2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Analiza sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie wynikającym z modernizacji
Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej rzeki Wisły.

Link do ogłoszenia (termin składania ofert: 31 stycznia 2018r):

https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/publiccontracts/view/10531

 

 

 

2012r.


 

Protokół z przebiegu przetargu z dnia 12.11.2012r.

Protokół z przebiegu przetargu

Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.11.2012r.

Sprzedaż samochodu X-Trail

 


 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Zakup samochodu terenowego dla potrzeb Urzędu Żeglugi Śródlądowej

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.07.2012:  

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:  

SIWZ zakup samochodu

 

Informacja o wynikach postępowania

Informacja o wynikach postępowania

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 08 maja 2018 12:52